PRZĘSŁA

RODZAJE PRZĘSEŁ

P 1
P 1
P2
P 3
P 4

P 2

P 3

P 4

P 5

p 5

INFORMACJE

NIP 9562217494
REGON 350421942
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000300355
Kapitał zakładowy 50.000 zł

ADRES

TROKO Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 22
87-152 Biskupice