PRZĘSŁA

RODZAJE PRZĘSEŁ

Przęsło p1
P 1
przęsła p1
P 1
przęsło p2
P2
przęsło p3
P 3
przęsło p4
P 4
przęsła p2

P 2

przęsła p3

P 3

przęsła p4
P 4
przęsło p5

P 5

przęsła p5

p 5

INFORMACJE

NIP 9562217494
REGON 350421942
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000300355
Kapitał zakładowy 50.000 zł

ADRES

TROKO Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 22
87-152 Biskupice